The Venue

Megaron, The Athens Concert Hall, The Banqueting Hall

Athens Concert Hall
Vasilissis Sofias & Kokkalis, 115 21, Athens
Tel. +30 210 7282000, Fax +30 210 7290174
www.megaron.gr