Meet the Award Winners 2023

Argiris Economou

Argiris Economou

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΔΕΗ ΑΕ

Argyris Economou has since 2005 been the General Counsel and General Manager of Legal Affairs and Corporate Government of PPC. Through his more than 35 years’ career he is now one of the most trained, experienced and recognized lawyers in Greece.
Born in Piraeus in 1960, graduate of the Ionidios Model School and the Departments of Law and Political Science of the Law School of the University of Athens.
As the managing partner of the law firm Stratigis & Associates acted as legal counsel of companies such as Roche Hellas and assumed the responsibility of the legal due diligence for the offerings of shares of companies such as OTE, PPC, Eurobank, Bank of Cyprus, Interamerican, Lambrakis Press ,VIOHALCO and others.
He managed all of PPC’s important legal projects such as the unbundling of the Grid activities (Transmission and Distribution) and the sale of 100% of ADMIE and 49% of DEDDIE shares; PPC’s transformation from a vertically integrated public sector enterprise to a multinational group of now 91 private sector companies. During tis period he was also an alternate member of the Competition Committee (2009-2012), BoD member of the Utilities’ Social Security Fund (2012-2013), of the “Egnatia Motorway” (2018-2019) and other companies in Greece and abroad; Chairman of the Committee on Legal Affairs of Eurelectric and since 2017 Genaral Secretaryl of the Energy Law Association.
He participated in the drafting of laws on Companies, on Corporate Governance and on Energy.
In 2023 he was included in the short list of the nomiees for the lawyer of the year in EMEA award, in the commercial iaffairs category. Author of various essays and articles and speaker in a number of occasions on corporate governance, public procurement, risk management, compliance, conflict of interest and others; editor of the book Compliance and Ethics (ed.2017).

 

O κύριος Αργύρης Οικονόμου είναι από το 2005 ο Νομικός Σύμβουλος και εφεξής Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ ΑΕ, μέσω μια μακράς σταδιοδρομίας 35 και πλέον ετών, είναι σήμερα ένας από τους πιο καταρτισμένους, έμπειρους και αναγνωρισμένους δικηγόρους στην Ελλάδα.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1960 και είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής και των Τμημάτων Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Ως διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Στρατήγης & Συνεργάτες διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος εταιρειών όπως της Roche Hellas και ανέλαβε την ευθύνη του νομικού ελέγχου για τη διάθεση μετοχών μέσω Χρηματιστηρίου Αθηνών πολλών εταιρειών όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, Ιντεραμέρικαν, ΔΟΛ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ και άλλες.
Διαχειρίστηκε το σύνολο των σημαντικών νομικών υποθέσεων της ΔΕΗ όπως το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της μεταφοράς και της διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν συνεχεία τη πώληση του 100% του ΑΔΜΗΕ και του 49% του ΔΕΔΔΗΕ , τη διαχείριση του μετασχηματισμού της ΔΕΗ από ενιαία καθετοποιημένη Δημόσια επιχείρηση σε έναν πολυεθνικό Όμιλο 91 πλέον επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα και παράλληλα διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2009-2012), μέλος του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ (2012-2013), της «Εγνατία Οδός» (2018-2019) πρόεδρος επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Eurelectric και άλλων εταιρειών της Ελλάδος και του εξωτερικού ενώ από το 2017 έως σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας .
Συμμετείχε στην παρασκευή νόμων για τις ΑΕ, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Αγορά Ενέργειας.
Το 2023 ο κ. Οικονόμου ήταν ένας εκ των τεσσάρων επικρατέστερων υποψηφίων για το βραβείο του Δικηγόρου της Χρονιάς στην Ευρώπη στη γενική κατηγορία των εμπορικών θεμάτων. Έχει γράψει άρθρα και μελέτες και έχει κάνει διαλέξεις και ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Δημοσίων Συμβάσεων, Διαχείρισης Κινδύνων, Συμμόρφωσης, Συγκρούσεως Συμφερόντων και άλλα και είναι επιμελητής έκδοσης του βιβλίου Compliance and Ethics (έκδοση Νομικής Βιβλιοθήκης 2017).